Close

При осъществяване на регистрацията си в Сайта или при осъществяване на покупка, Потребителят доброволно предоставя определени данни и информация за себе си, за да може да използва услугите на Сайта.

Ние декларираме, че информацията за Потребителя, предоставена от него, се използва от avgustbook.com само и единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия и за качественото изпълнение на услугите, предлагани в avgustbook.

Ние декларираме, че информацията за Потребителя, предоставена от него, се използва от сайта на издателството само и единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия и за качественото изпълнение на услугите, предлагани в сайта.

Ние декларираме, че имаме пълната отговорност за защита на информацията за Потребителя, освен в случаите на възникнали обстоятелства, случайно събитие или злоумишлени действия по смисъла на Общите условия.

Ние гарантираме, че предоставените от Потребителя данни не се отстъпват на трети лица за реклами и промоции.

Предоставената информация за Потребителя може да бъде обработвана, пренасяна и съхранявана в съответствие с  Общи условия и да бъде обработвана от служители на издателството единствено при доставка на желаната книга.

Потребителят може да осъществява достъп до личните си данни, които е въвел при регистрацията си на сайта, както и да ги променя, когато пожелае.   Потребителят има право да изтрие профила си по всяко време, с което съответно ще премахне всичките свои данни от Сайта. В случай че,  Потребителят се е възползвал от услугите на Сайта за закупуване на стоки, ние може да съхраним неговите данни по повод реализирани продажби за свои отчетно-счетоводни нужди.

Данните за Потребителя, включително IP адрес, няма да бъде предоставяна на трети лица без вашето съгласието, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на императивно правило на действащото законодателство, при изпълнение на юридически процедури и при неспазване на Общите условия.

avgustbook.com няма достъп до данни за банкови карти на Потребители и не съхранява номера на банкови карти. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателните системи, гарантиращи сигурността им.  

avgustbook.com е регистриран администратор на лични данни.

Достъпът до сайта на издателството и преносът на всички данни се осъществява чрез криптирана връзка.